0611749990

Yin & Yang

Yin & Yang

Yin en yang (☯) zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

50510182_m

Geschiedenis

De oorsprong van yin en yang ligt duizenden jaren terug. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I Tjing, die stamt van ongeveer 3000 jaar voor Chr.

om het leven toch te kunnen plaatsen/begrijpen hebben de oude Chinezen de bewegingen in de natuur als uitgangspunt genomen; zomer – winter / dag – nacht / warmte – kou / regen – droogte / gezondheid – ziekte e.d. Bovendien betekent yin dan ook de donkere zijde van de heuvel, en yang de lichte zijde.

Uitleg

Het universum; alles wat er is en niet is, wordt de Tao genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of aan te duiden. De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad; beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar. Je kunt ‘lang’ uitsluitend lang noemen in relatie tot ‘kort'; beide kunnen dus niet afzonderlijk (op zichzelf) bestaan .

                         yin-yang-clip-art                         yin-yang-clip-art

Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat zonder oordeel voor de vrouwelijke natuur. Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt zonder oordeel overeen met de mannelijke natuur.

Yin: de donkere zijde van de berg en yang: de lichte zijde van de berg. Yin en yang zijn de uitdrukkingsvormen van de Tao en hebben op zichzelf geen waarde. Je kan dus nooit een yin- of yang-mens zijn in absolute zin.

Yin en yang worden in de regel met respectievelijk zwart en wit aangegeven. Yin en yang zijn ‘gevangen’ in een cirkel, dat symbool staat voor de tao; taoïsme, ook bekend als het T’ai Chi-symbool.

Yin yang toont zich (manifesteert zich) volgens een aantal principes:

 • Yin en yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.
 • Alles is gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe.
 • Yin of yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken.
 • Het absolute yin of absolute yang bestaat niet. Er is geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.
 • Iets kan pas yin of yang genoemd worden wanneer men het vergelijkt met iets anders.
 • Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af.
 • Yin is de veroorzaker van yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de witte stip in donkere yin.
 • Yang is de veroorzaker van yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de zwarte stip in het lichte yang.

Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Wanneer men door het midden van de cirkel van het yin-yangsymbool een verticale lijn tekent, dan ziet men dat in de ene waarde ook de andere aanwezig is; de halve cirkels die ontstaan tonen in yin yang en in yang yin. De twee stippen geven aan dat het ene het begin is van het andere, dat yang het begin is van yin en yin het begin van yang.

De lijn die de ‘scheiding’ tussen yin en yang aangeeft, wordt niet als een rechte verticale lijn getekend. Het is een ‘S’ waarmee wordt aangeduid dat een en ander een dynamisch proces is. Je kan dus stellen dat yin en yang de te onderscheiden delen van de Tao zijn, die elkaar veroorzaken en in stand houden. Het zijn de delen van de eenheid (tao).

De begrippen yin en yang kunnen dus alleen in een wederkerigheid functioneren: water (yin) – stoom (yang) – ijs (yin). Het is dus niet zinvol om te zeggen dat yin = water en yang = boven o.i.d..

Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van beide seksen beide elementen voor. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang. Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang, dat door het leven ontregeld kan raken. Ondanks dat ontregeling van yin en yang tot ziekte kan leiden, geeft ontregeling ook nieuwe inzichten/mogelijkheden.

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de beweging van yin en yang; de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en de emotionele omgeving. Alle componenten beïnvloeden elkaar constant en werken als een dynamisch netwerk.

Hierdoor is in balans zijn geen vast statisch moment, maar iemand in balans is instaat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen.

Leven is bewegen.

yin yang
onder boven
koud warm
water vuur
vrouwelijk mannelijk
maan zon
zwart wit
donker licht
passief actief
haat liefde
stilte beweging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De yin-yangfilosofie is tot op de dag van vandaag de basis van de Chinese cultuur; geneeskunst (acupunctuur), sport, dans (Tai Chi) of de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid (Chinese astrologie en de I Tjing) e.d.

 

 • Contact

  • Operating hours:
  • Zondag en maandag gesloten
   Dinsdag t/m zaterdag
   van 10:00 tot 17:00
  • Address:
  • DermaDelight
   Loenermark 130
   1025 SM Amsterdam
  • Telephone:
  • 0611749990
  • Email:
  • info@dermadelight.nl
  • Categorieën